Oferta

Pozostałe usługi

Nieodłącznym elementem procesów obróbki metalu są również procesy zapewnienia jakości jak i zdolności pomiarowe, którymi dysponuje zakład. Infrastruktura i posiadane wyposażenie w tym zakresie pozwala na potwierdzenie dokładności wykonania elementów, które dla klienta w wielu przypadkach jest kluczowe.

Urządzenia pomiarowe

Firma Stal Warsztat oprócz całej gamy narzędzi konwencjonalnych do pomiaru wielkości geometrycznych posiada również 2 urządzenia pomiarowe wraz z oprogramowaniem, które pozwalają na pomiary elementów w przestrzeni w tym również z użyciem modelu 3D elementu, oraz możliwościami stosowania elementów inżynierii odwrotnej.

Są to:

  • Maszyna pomiarowa Wenzel CMM LH54

Zasięg -> 500mm, y600mm, z400mm

Dokładność -> +/-2,5 µm + (L/305.0mm) µm

Oprogramowanie -> Metrosoft CM 3.80 SP2

  • CMM C-Track / Handy probe – przenośna maszyna współrzędnościowa:

Zasięg -> 3,5Mx3,5M, przy odległości martwego pola 2,7M. W sumie z najwyższą dokładnością pomiarową jest w stanie mierzyć przestrzeń 16,5M sześciennego

Dokładność -> (0,044 + L/6,7×104) mm,

Oprogramowanie -> PolyWorks

Świadczymy usługi pomiarowe na miejscu oraz w terenie w zależności od potrzeb naszych klientów.