Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO.

 

W celu ochrony przekazanych nam danych osobowych informujemy że:

– Administratorem Twoich danych osobowych jest Stal Warsztat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-357, ul. Gołężycka 95.

– Dane osobowe  przekazane za pośrednictwem strony internetowej stalwarsztat.pl, prowadzonej z naszym udziałem korespondencji mailowej, rozmowy telefonicznej lub w inny sposób; mogą dotyczyć (ale nie są ograniczone jedynie do tego) Twojego imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu. Wymagamy udostępniania wyłącznie tych informacji, które są niezbędne do realizacji konkretnego celu, takiego jak udział w procesie rekrutacji, przedstawienia naszej oferty oraz realizacji naszych usług (art. 6 ust 1 pkt a, pkt b RODO).

– Dane osobowe użytkownika przechowujemy wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny do realizacji celów, do których zostały pozyskane, a także do realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów.

– Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

– Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

– Użytkownika dane osobowe możemy przekazać stronom trzecim. Możemy przekazać je policji lub innym organom, jeśli zobowiązuje nas do tego prawo.

-Niniejsza klauzula będzie systematycznie uaktualniana. Twoje dane osobowe udostępniasz nam dobrowolnie.