Oferta

Urządzenia ciśnieniowe

Urządzenia do pracy głównie z gazami i cieczami, których ciśnienie robocze przekracza 0,5 bar nazywamy urządzeniami / zbiornikami ciśnieniowymi. W zależności od ciśnienia medium wyróżniamy:

  • Urządzenia ciśnieniowe: rurociągi przesyłowe, rurociągi technologiczne, zbiorniki ciśnieniowe (przede wszystkim stanowiące wyposażenie stacji gazowych), śluzy nadawcze i odbiorcze tłoka, filtry gazu ziemnego, filtroseparatory gazu ziemnego, podgrzewacze gazu ziemnego, filtropodgrzewacze gazu ziemnego, odwadniacze gazu ziemnego, zbiorniki nawaniacza gazu ziemnego, zbiorniki kondensatu jedno lub dwupłaszczowe.
  • Urządzenia niskociśnieniowe i bezciśnieniowe: Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.

Projektowanie i technologia

Charakterystyka pracy urządzenia ciśnieniowego, sprawia, że projekt, produkcja i działanie zbiorników ciśnieniowych są regulowane przepisami, które obejmują takie parametry, jak maksymalne bezpieczne ciśnienie robocze, temperatura pracy zbiornika, współczynnik bezpieczeństwa, naddatek na korozję i minimalną temperaturę projektową (dla kruchego pękania).

Zajmujemy się ich projektowaniem, zakupem niezbędnych materiałów, opracowaniem technologii produkcji, kontroli i badań, nadzorem przy ich produkcji oraz opracowaniem dokumentacji powykonawczej. Ściśle współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego przy realizacji wszystkich w.w procesów.